Kloosters en kerken: zoek ook de publiciteit

Date: 20 mei 2022

Of het nu gaat om het opvangen van vluchtelingen, de bestrijding van armoede of het bevorderen van duurzaamheid: meer dan ooit hebben kloosters en kerken de samenleving iets te bieden. Juist in een samenleving die seculariseert, winnen religieuze organisaties aan morele autoriteit. Hoogste tijd dus om weer deel te ... Read more »

Minicolumn Nederlands Dagblad… Drie argumenten vóór…

Date: 20 april 2022

Ik ben voor verkondiging van westerse waarden. Nederlands Dagblad, 20 april 2022 1. Poetin valt Oekraïne aan, maar zijn doel reikt verder. Zijn agressie geldt onze westerse waarden. Het belang van individuele vrijheid, respect voor minderheden, gelijke kansen voor iedereen, vrijheid van meningsuiting, de democratie en een onafhankelijke rechtsstaat. ... Read more »

Blijf betrokken en hou moed

Date: 26 maart 2022

Ralf Bodelier, Financieele Dagblad, 27 maart 2022 De laatste Anderzijds. Deze krant reorganiseert haar pagina’s. En dat is goed. Want het principe van creatieve destructie geldt ook in de journalistiek. Creatieve destructie is een term uit de late Verlichting. Ze betekent dat innovatie beter is dan restauratie. En dat ... Read more »

Ook vandaag leven we weer langer

Date: 19 maart 2022

Ralf Bodelier, Financieele Dagblad, 19 april 2022 180 keer schreef ik hier een Anderzijds. Vier keer per jaar verzorg ik in Limburgse of Brabantse abdijen een 48-uurs ‘Abdijsessie Inspireren met hoop en vooruitgang’. Zowel in de krant als de abdijen denk ik na over, inderdaad, hoop en vooruitgang. En ... Read more »

What a wonderful world

Date: 18 maart 2022

Ralf Bodelier. Financieele Dagblad, 12 maart 2022 De wereld is vreselijk, de wereld is beter, we zijn er nog lang niet. Zo redeneert, in drie stappen, de vooruitgangsdenker. Ik voel me thuis bij deze mensensoort: ondanks het oorlogsgeweld in Oekraïne, de IPCC-rapporten en de 750 miljoen mensen die nog ... Read more »
category.php