De prijs van de klimaatverandering

Date: 16 januari 2021

Ralf Bodelier, Financieel Dagblad 16 januari 2021

Het klimaat verandert en die verandering zal ons op kosten jagen. De vraag is hoe hoog deze kosten zijn en of we ze kunnen dragen.

Het is een vraag, zo nuchter, dat je klimaatalarmisten al op de kast krijgt door hem alleen maar te stellen. Zitten we immers niet in een ‘klimaatcrisis’? En stevenen we niet af op een ‘klimaatapocalyps’ die ‘de planeet onbewoonbaar’ zal maken? Wie in zo’n dramatheater nadenkt over kosten is al snel een gek dan wel een klimaatontkenner.

Toch moet die vraag worden gesteld en beantwoord. De Deense statisticus Bjorn Lomborg neemt die ondankbare taak op zich. Hij rekent de vijf belangrijkste klimaatmodellen van de VN-klimaatorganisatie IPCC door met behulp van de cijfers van datzelfde IPCC. Vervolgens geeft hij antwoord op twee vragen. Hoeveel economische groei veronderstelt elk klimaatmodel? En hoeveel gaat de klimaatverandering ons per model kosten? Zijn antwoorden publiceert Lomborg in peer-reviewed papers.

Doen we -wereldwijd- niets tegen de klimaatverandering en blijven we doorstoken met kolen, olie en gas, dan stijgt de temperatuur tot 2100 met bijna 5 graden. In dat scenario worden we echter ook 10,4 keer welvarender. De kosten voor het bestrijden van droogtes of bouwen van hoge dijken zijn in 2100 5,7 procent van ons wereldwijde GDP. Met aftrek van die kosten is onze welvaart nog steeds 9,8 keer zo hoog als vandaag.

Volgen we daarentegen een volledig groen scenario en stijgt de temperatuur tot 2100 met iets meer dan 3 graden, dan worden we 6 keer welvarender. Met aftrek van de veel lagere kosten, zijn we dan nog steeds 5,9 keer zo welvarend dan nu. In het op dit moment meest waarschijnlijke scenario stijgt de temperatuur tot 2100 met zo’n 4 graden en zijn we 4,5 keer welvarender, waarvan met aftrek van de klimaatkosten nog 4,3 keer meer welvaart overblijft.

Al deze berekeningen klinken allesbehalve dramatisch. Natuurlijk: 80 jaar is nog heel ver weg. Wie kon in 1941 ook maar bij benadering voorspellen hoe 2021 eruit zou zien? Anderzijds: de klimaatalarmisten doen niet anders dan ver vooruitkijken om vervolgens moord en brand te schreeuwen. Het is goed om met cijfers van het IPCC wat kalmte in de discussie te brengen.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php