Inspireren met Vooruitgang: Nog twee Abdijsessies in december 2019

Date: 12 november 2019

Je leidt jonge mensen op voor de samenleving. Je werkt in het openbaar bestuur. Je bestuurt een organisatie. En je weet: de mensen die je opleidt, aanstuurt of coacht kunnen niet zonder hoop, aanmoediging en vertrouwen.

Geregeld bekruipt je het gevoel dat je die hoop, aanmoediging en vertrouwen niet meer kunt overbrengen. Je maakt je zelf teveel zorgen over klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Je tobt over bevolkingsgroei, vluchtelingenstromen en populisme. Meer dan eens ben je somber over de wereld om je heen. Hébben jongeren nog wel een toekomst? Blijft de Rechtstaat overeind? Is er morgen nog wel voldoende werk?

Hoe graag zou je, als wereldburger, wat optimistischer tegen die wereld aankijken? Maar hoe pak je dat aan? Hoe wapen je je tegen de doorlopende stroom aan sombere berichten? Hoe maak je onderscheid tussen werkelijke problemen en mediahypes? Hoe bezie je nuchter en met open vizier naar de wereld om je heen? En hoe verzamel je daaruit hoop, aanmoediging en vertrouwen, om dat vervolgens weer over te brengen op je leerlingen of collega’s? Het is tijd om je op te laden met een meer optimistisch en daadkrachtig wereldbeeld.

World in Progress, Kenniscentrum van de Vooruitgang, nodigt je uit om deel te nemen aan een van de twee 48-uurs Abdijsessies  ‘Inspireren met Vooruitgang’ in de abdij van Berne (Heeswijk Dinther) en in abdij Koningshoeven (Tilburg).

Je leert te begrijpen waaróm je zo’n somber beeld van de wereld hebt. En je leert terug te kijken: wat zeggen historische data over bijvoorbeeld, klimaatslachtoffers, oorlogsdoden of armoede in de afgelopen 25, 50 of 100 jaar? En hoe losten we grote problemen vroeger op?

Na 48 uur Abdijsessie treedt je het leven weer een stuk optimistischer tegemoet. Je kijkt met een andere blik naar het nieuws en besluit om niet bij de pakken neer te zitten. Ook grote problemen zijn er om te worden opgelost. En dat lukt alleen door hen met optimisme en daadkracht tegemoet te treden.


Inspireren met Vooruitgang betekent…

begrijpen waaróm we zo’n somber wereldbeeld hebben. Spoiler: het ligt maar voor een deel aan de wereld zélf. Het ligt ook aan de manier waarop de wereld tot ons komt.

ondervinden hoe sociale en gevestigde media ons humeur bepalen. Disclaimer: journalisten verrichten uitstekend werk. Helaas tonen zij louter de dramatische uitzonderingen en maar amper de eerder geruststellende regel.

leren achterom te kijken. Clou: een nuchtere blik op het heden en de toekomst begint met een realistische opvatting van het verleden.

verdiepen in enkele grote problemen: honger, oorlog & geweld, klimaatverandering, populisme. Verrassing: kennis maakt ons minder somber.

samen oefenen in het ontdekken van oplossingen voor deze problemen. Breaking News: die oplossingen zijn er, we horen er alleen niets of te weinig over.

zoeken naar en opnieuw benoemen van onze eigen rol in onderwijs en samenleving. Rappel: wanneer wíj geen hoop en vertrouwen opbrengen, wie doet het dan?

laten aansporen tot moed en vertrouwen, zelfs op momenten dat alles tegen zit. Solatium habeamus: juist de broeders/zusters van de Norbertijnen en Trappisten weten ons hier te inspireren.


World in Progress

World in Progress, Kenniscentrum van de Vooruitgang, komt direct voort uit de World’s Best News campagne (2015-2018), een mediaproject van de Bill & Melinda Gates Foundation. WoIP wortelt in oude idealen: die van wetenschap, rede en humanisme. En het wil inspireren met vooruitgang op de SDG’s, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Want niets is zo stimulerend als een redelijke, optimistische en daadkrachtige grondhouding. Wie somber is en cynisch op zijn handen gaat zitten, die bereikt helemaal niets.

De monniken van Abdij van Berne in Heeswijk Dinther behoren tot de 900 jaar oude orde van Norbertijnen. De abdij van Heeswijk is de oudste kloostergemeenschap in Nederland.
De monniken van Abdij Koningshoeven in Tilburg zijn ‘Cisterciënzers van de Strikte Observantie’, in de volksmond ‘Trappisten’ genoemd. Ook deze orde is bijna 900 jaar oud. In 1881 vestigden de Trappisten zich in Tilburg.

In december heten de broeders Norbertijnen en Trappisten ons van harte welkom en nemen ons voor 48 uur op in hun gastenhuizen.
Dat betekent twee overnachtingen in een eenpersoons kloostercel op Koningshoeven of één- of twéépersoons kamer in abdij van Berne. De 48 uur bestaan uit meerdere minicollege’s, inspiratiesessies, gesprekken, korte wandelingen, film, avondmaaltijden, ontbijt, lunch, koffie en Abdijbiertjes.
Uit respect voor de  gastvrijheid van de religieuzen nemen we aan enkele vieringen deel.


Leiders abdijsessies

Dr. Ralf Bodelier was leraar geschiedenis, studeerde theologie en promoveerde als filosoof. Bodelier reist als journalist veelvuldig door het Midden-Oosten en Afrika. Hij schreef een tiental boeken en doceert aan meerdere onderwijsinstellingen, variërend van ‘zwarte basisscholen’ tot de Rotterdamse Erasmusuniversiteit. Zijn specialiteit is kosmopolitisme, ‘wereldburgerschap’. Najaar 2019 verschijnt zijn derde boek over dit thema: ‘Kosmopolieten. Grote filosofen over een betere wereld voor iedereen’.
Daarnaast is hij essayist voor de Groene Amsterdammer, verzorgt wekelijks een column voor het Financieele Dagblad en schrijft opiniestukken voor landelijke en regionale kranten.

Felix Meurders is radio- en televisiepresentator. Jarenlang presenteerde hij Pinkpop. Op Radio3 had hij programma’s als ‘de Meurders Methode’ en ‘Gesodemeurders.’ Voor televisie maakte hij onder meer Kassa! en De Leugen Regeert.

Op dit moment presenteert hij samen met Dolf Jansen het zaterdagse Radio2-programma Spijkers met Koppen. Meurders is bestuurslid van World in Progress en zet zich in rond thema’s als honger, armoede en klimaatverandering. Tijdens de Abdijsessies helpt hij ons met het onder woorden brengen van nieuwe inzichten. Dat doet hij onder meer via een workshop ‘spreken met en luisteren naar elkaar’

Drs. Evelijne Bruning is directeur van ‘The Hunger Project Nederland’.  Ze behaalde zowel een Masters in Culturele Antropologie als in Ontwikkelingssociologie. Eerder werkte ze voor ontwikkelingsorganisaties in India en Vietnam.

Bruning is columnist voor ‘De Dikke Blauwe’ en was hoofdredacteur van Vice Versa, het Nederlandse tijdschrift voor ontwikkelingsprofessionals. Bovendien is ze adviseur van het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP. Tijdens de Abdijsessies praat zij ons bij over het einde van honger en armoede.

Dr. Mirjam Vossen is journalist, studeerde sociale geografie en promoveerde als mediawetenschapper. Ze houdt zich intensief bezig met de vraag hoe de media ons beeld van de wereld beïnvloeden. Dat doet ze in onderzoeken, artikelen, presentaties en meerdere boeken.

Haar specialiteit is framing. De afgelopen jaren bestudeerde ze de framing van onder meer armoede, vakbonden, achterstandswijken en kernenergie. Op dit moment werkt ze aan een boek over de framing van risicovolle technologie. Tijdens de Abdijsessies legt Vossen uit hoe de media ons beeld van de werkelijkheid bepalen en hoe we kunnen werken aan een meer accuraat wereldbeeld.


Data, prijzen, inschrijven
2, 3 en 4 december 2019, Heeswijk Dinther: Norbertijnenabdij Berne
17, 18, 19 december 2019, Tilburg: Trappistenabdij Koningshoeven

Prijs: 550 euro all in
NL49TRIO 0379670542 Tnv. Stichting World in Progress

Informatie en inschrijven
bij Ralf Bodelier 06 4181 7372 of ralf@worldsbestnews.nl
of Mirjam Vossen 06 2864 6859 of mirjam@worldsbestnews.nl


Dit schreven deelnemers van de abdijsessie ‘Inspireren met Vooruitgang’ in juni 2018.

Wiena: ‘Ik kijk terug op waardevolle dagen. Heel goed om andere perspectieven mee te nemen in het horen, luisteren, kijken, waarderen. De combi met de kloosteromgeving vond ik een fijne hierin!’

Hans Peter: ‘Dank voor jullie inspiratie. Mooi om met elkaar eens op een verfrissende wijze naar het nieuws te kijken. Vooral de openheid in de discussies was kenmerkend voor deze groep. Vanaf nu kijk ik voor altijd anders naar het nieuws! The world is getting better and better!’

Claire: ‘Mij is het goed bevalen om zo 24u ondergedompeld te worden in een andere manier van kijken. De gesprekken, de bevlogenheid van het team van WBN en de mooie groep. Met andere ogen ga ik ‘het nieuws’ weer mondjesmaat aan en ben ook kritischer voor mijn eigen ‘filter’ op wat ik als positief nieuws bestempelde. Heel fijn om jullie te leren kennen’

Jan Dik: ‘ik moét/ga vanaf vandaag werken aan mijn vooringenomenheid cq onjuist-geslepen-mindset. Dank voor deze ervaring op een bijzondere plek met constructieve inzichten. Succes met jullie nieuwe initiatief.’

Ad: ‘Vermoeid na intensieve uren met Ralf/Mirjam en jullie allen ben ik erg blij dat ik erbij was. Vanochtend had ik al een kritische houding bij het lezen van de krant, mogelijk hebben jullie daar ook “last” van.’

Nicolette: ‘Ik kijk terug op een paar fantastische en inspirerende dagen! Fijn om jullie allen ontmoet te hebben! Ik ging woensdag vrolijk en optimistisch weg…’

Hanke: ‘Ik kan me alleen maar aansluiten bij alle voorgaande mooie woorden. Het was een inspirerende, maar vooral ook bijzondere ervaring. Niet alleen om de geest uit te dagen jezelf andere vragen te stellen, anders te denken en anders naar de wereld te leren kijken. Maar ik vond het ook heel inspirerend het kloosterleven even te mogen aanraken en daarmee het verlangen van mijn hart naar rust en verbinding.’

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php