Klimaat? Hoezo klimaat?

Date: 15 februari 2020

Financieel Dagblad 15 februari 2020

Doorlopend onderzoeken de Verenigde Naties onze behoeften. Wereldwijd legt zij ons de 17 Duurzame Ontwikkelingsthema’s –SDG’s- voor en vraagt welke van deze doelen wij het belangrijkst vinden. Tot 2015 heette dit de MYWORLD2015-enquete en tien miljoen mensen vulden hem in. Absolute prioriteit hebben 1. goed onderwijs, 2. betere gezondheidszorg en 3. meer kans op een baan. Helemaal onderaan, op plaats 17. staat ‘actie tegen klimaatverandering’.

Vandaag heet het onderzoek MYWORLD2030 en in de meest gegeven antwoorden worden alleen stuivers gewisseld. Gezondheidszorg staat nu op 1. Fatsoenlijk werk op 2. En goed onderwijs op 3.  

Onderin verschuift wel wat. ‘Actie tegen klimaatverandering’ klimt op naar de 11e plaats. Daaronder bungelen alle verdere klimaat- en milieudoelen, variërend van ‘leven onder water’ tot ‘schone energie’.

Voor milieu- en klimaatactivisten is die 11e plaats ronduit teleurstellend. Na al die aandacht voor de Parijsakkoorden, na al die filmpjes met Greta Thunberg, scoort de opwarming wereldwijd nog steeds laag op de publieke agenda.

Nu hebben de MYWORLD-onderzoeken geen wetenschappelijke basis. Niet alle landen zijn evengoed vertegenwoordigd. In China en India, de dichtstbevolkte landen ter wereld, vult vrijwel niemand de enquête in. Ook de VS en Europa doen maar amper mee. Om een of andere reden komen de meeste stemmen uit ontwikkelingslanden als Mexico, Colombia, Mauritanië en Mali.

Dat maakt de MYWORLD-onderzoeken niet minder belangrijk. Ze laten goed zien dat klimaat- en milieu domweg geen prioriteit hebben bij mensen in armoedige omstandigheden; terwijl juist zij het sterkst getroffen kúnnen worden door gevolgen van de opwarming. Het waarom van hun desinteresse is evident: problemen in het hier en nu, van werkeloosheid tot slechte gezondheidszorg moeten éérst worden opgelost. Daarna pas komen de problemen van de toekomst.

Zo onderstrepen de MYWORLD-onderzoeken opnieuw het belang van armoedebestrijding. Mensen raken pas geïnteresseerd in klimaat en milieu wanneer zij rijker worden. Vandaag gaat een groeiend deel van het wereldwijde ontwikkelingsbudget naar klimaatmaatregelen. Het zou beter zijn om een groeiend deel van het klimaatbudget over te hevelen naar ontwikkelingssamenwerking.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php