Meer kunstmest graag (en meer innovatie)

Date: 6 juni 2020

Financieel Dagblad 6 juni 2020

Ze noemen zich de Caring Farmers  en vorige week pleitten ze in deze krant voor landbouw zonder kunstmest. Het was een mooi verhaal over kruidige weiden, grazende koeien en wroetende varkens. Feitelijk ging het ook over de enorme hoeveelheid dierlijke mest die we in Nederland produceren.

Teveel mest veroorzaakt een probleem en dat heet ‘reactief stikstof’. Door het bemesten van landbouwgrond komt zoveel reactief stikstof in het milieu dat het op droge zandgronden, duinen en hoogvenen leidt tot een snelle afname van bloemen, insecten en vogels.

Volgens de Caring Farmers moeten boeren niet alleen stoppen met kunstmest maar ook met de import van soja  uit het Amazonegebied. Daarom moeten ze hun veestapel fors terug dringen, de overgebleven beesten weer op het land laten grazen en alleen hun mest gebruiken voor op de akkers.

Dat gaat dus niet gebeuren. Althans niet op grote schaal. Want het produceren en consumeren van voedsel gaat per definitie gepaard met verlies aan meststoffen, al was het maar omdat wij onze poep en plas niet terugbrengen op het land maar wegspoelen door het riool. En weliswaar heeft kunstmest forse nadelen voor de natuur, maar dankzij kunstmest kunnen we in Nederland nu 17 miljoen mensen voeden en op wereldschaal meer dan zeven miljard. Omdat we doorstijgen naar tien miljard monden, hebben we mondiaal niet minder maar méér kunst- of dierlijke mest nodig.

Ook de Caring Farmers snappen dat. Ze stellen daarom voor het verlies aan kunst- en dierlijke meststoffen te compenseren met het verbouwen van peulvruchtachtigen. Deze leggen zelf stikstof vast. Met die planten produceer je dus plantaardige mest. Helaas kost het bemesten van één hectare landbouwgrond meerdere hectaren met deze peulvruchtachtigen. En het is de vraag waar we die dan weer vandaan halen, aangenomen dat we de Veluwe, de Amazone of het Congobassin niet vol willen zetten met peulvruchten.

De oplossing ligt elders. In innovatie. Hoe kunnen we via precisielandbouw zuiniger met meststoffen omgaan? Hoe dringen we kunstmest terug door onze eigen poep en plas weer op het land te brengen? En wat is er voor nodig om onze eigen Hollandse kippen- koeien- en varkensmest, gedroogd en ingedikt op de sojavelden in het Amazonegebied te krijgen? 

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php