Afrika is nog niet klaar voor Moyo’s oplossingen

Date: 7 juni 2010

Ralf Bodelier en Mirjam Vossen De kindersterfte in de wereld daalt sneller dan verwacht. Dat bleek eerder deze maand uit een artikel in het Britse medische tijdschrift The Lancet. In 1990 stierven nog 11,9 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar, in 2010 was dat aantal gedaald tot 7,7 miljoen. ... Read more »

Hulp helpt wel degelijk

Date: 14 februari 2010

Met minister Bert Koenders op Ontwikkelingssamenwerking slaat Nederland een nieuwe en veelbelovende koers in. Bij Koenders draait het weer om de bestrijding van extreme armoede. Maar zijn belangrijkste uitdaging wacht nog: het overtuigen van de Nederlandse bevolking dat de hulp wel degelijk helpt. Er waait een nieuwe, veelbelovende wind ... Read more »

Eigenhulp kan niet zonder ontwikkelingshulp

Date: 3 februari 2010

‘Minder pretentie, meer ambitie’ verdient behalve lof ook kritiek. Armoedebestrijding krijgt te weinig aandacht, fundamentele keuzes worden slecht verdedigd en wanneer we alle plannen die de WRR voorstelt uit willen voeren, dan stijgt het ‘ontwikkelingsbudget’ al snel van 0,7 naar 7 procent. Gaat het rapport wel over hulp? 1. ... Read more »

Boek. Hulp. Waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert

Date: 9 juli 2007

Ralf Bodelier & Mirjam Vossen Wat te denken over ontwikkelingshulp? Sinds jaar en dag vormt de hulp een discussiepunt, in politiek Den Haag én daarbuiten. Heeft hulp zin, wie moet het krijgen en hoe organiseer je het? Wij, Nederlanders, Europeanen, Westerlingen willen iets doen aan de extreme armoede in ... Read more »
index.php