Vooruitgang in coronatijd

Date: 9 januari 2021

Ralf Bodelier, column Financieel Dagblad, 9 januari 2021

Voor de derde keer stopt corona mijn voettocht van Jeruzalem naar Bouillon. In het voorjaar stuurde de lock down in Turkije me terug naar Nederland, in het najaar velde corona me in Bulgarije en nu sta ik voor een potdicht Oostenrijk en Duitsland.

Anderzijds: wie beloofde mij, bij mijn vertrek in januari 2020, een probleemloze wandeling? Wie beloofde óns, aanvang januari 2020 een probleemloos jaar?

Ook wie gelooft dat we met zijn allen & stap voor stap vooruitgang boeken, beseft dat vooruitgang altijd met horten en stoten gaat. Dat ook de weg naar een betere toekomst is geplaveid met gewapende conflicten, natuurrampen, financiële crises en rondwarende virussen.

Onder de streep is de coronapandemie er een van verlies en ellende. Meer dan twee miljoen mensen verloren al hun leven. In ontwikkelingslanden doet de pandemie waarschijnlijk jaren van vooruitgang teniet in de bestrijding van kindersterfte, armoede en analfabetisme. En in rijke landen zullen de economische gevolgen nog wel een tijdje voelbaar zijn.

Anderzijds: wie had op 9 januari 2020, toen de eerste Covid-19 patiënt overleed –een 61-jarige bezoeker van de beruchte vismarkt in Wuhan- durven voorspellen dat er op 9 januari 2021 gloednieuwe vaccins zouden zijn waarmee inmiddels al meer dan 15 miljoen mensen zijn ingeënt? Wie had aanvang januari 2020 durven hopen dat een uiterst besmettelijke virus, tien keer zo dodelijk als de griep, onze gezondheidssystemen níet liet instorten? Dat de nieuwste internettechnologie ons op afstand door liet werken? Dat zij onze kinderen online naar school liet gaan en ons zelfs in staat stelde om sociale contacten te onderhouden, al zat feesten en knuffelen er even niet in. De verwoestende kracht van de coronapandemie werd, kortom, ingetoomd door de verworvenheden van decennialange technologische innovaties.

Vooruitgang is geen vanzelfsprekendheid. Ook betekent vooruitgang niet dat áltijd álles en óveral voor íedereen beter wordt. Dan zou vooruitgang geen vooruitgang zijn maar een mirakel. Vooruitgang is wat we er, met zijn allen, elke dag opnieuw, van maken.

En dat doen we door telkens weer concrete oplossingen te bedenken voor concrete problemen. Tot ik mijn voettocht weer op kan pikken, zal ik op deze plek een aantal van die oplossingen gaan onderzoeken.

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

single.php